Stap voor Stap – L

Brons / For sale / 180 cm

Stap voor Stap
Vrij werk – Dit beeld maakt onderdeel uit van het werk over de Franse filosoof Jean-Paul Sartre, waarbij het maken van keuzes veelal stapsgewijs verloopt. Zie beeld 10 Passanten met hoed.

Step-by-step
Free work – This image is part of the work about the French philosopher Jean-Paul Sartre, in which choices often proceed step by step. See image 10 Passers-by with hats.

Categories: , , Tag: