Sisyphus – L

Brons / For sale / 120 cm

Sisyphus
Het beeld toont de sisyfusarbeid. Zware arbeid, die nooit tot een einde komt en vruchteloze inspanning vereist. Sisyphus was door Zeus veroordeeld om een zeer groot rotsblok tegen een berg op te duwen. Maar zodra hij bijna de top had bereikt, rolde het blok naar beneden. Hij moest telkens opnieuw beginnen.

Sisyphus
The image shows the Sisyphean labor. Hard labor, which never comes to an end and requires fruitless effort. Sisyphus was condemned by Zeus to push a very large boulder up a mountain. But as soon as he almost reached the top, the log rolled down. He had to start over again and again.

Categories: , , , Tag: