Servetta – M, L, XL

Brons / For Sale / 200 cm

Servetta
Sinds de jaren ’70 zijn de figuren uit de Commedia dell’Arte een terugkerend onderwerp in het oeuvre van de beeldhouwer Eric Claus. De Commedia dell’Arte is de naam voor een van oorsprong Italiaans genre in het toneel, waarbij vaste karakters in steeds wisselende verhaallijnen optreden.

Servetta, een vrouw met de vrijheid van verraad, het spelen van spelletjes met vrije moraal, maar toch een dienaar.

Servetta
Since the 1970s, the figures from the Commedia dell’Arte have been a recurring subject in the oeuvre of the sculptor Eric Claus. The Commedia dell’Arte is the name for an Italian genre of theater in which regular characters act in constantly changing storylines.

Servetta, a woman with freedom from betrayal, playing games with free morals, yet a servant.

Categories: , , , Tags: ,