De Prediker – XL

Brons / For sale / 230 cm

De Prediker
Dit beeld staat ook bekend als ‘Pierrot in de brand’. De kunstenaar zelf geeft de voorkeur aan de titel ‘De Prediker’. Wanneer je de top van de maatschappelijke ladder hebt bereikt is het onvermijdelijk dat het vuur aan de voeten gaat branden. Het beeld verwijst tevens naar 11-9-2001.

The Preacher
This statue is also known as ‘Pierrot on fire’. The artist himself prefers the title ‘The Preacher’. When you reach the top of the social ladder, it is inevitable that the fire will burn at your feet. The image also refers to 11-9-2001.