De Gulden Middenweg – XXL

Brons / For sale / 500x180x70 cm

De Gulden Middenweg
Het beeld toont twee figuren, een aan elke zijde met daartussen ruimte voor gespreksstof om te komen tot een gulden midden-weg. Het juiste midden dat de beide uitersten vermijdt. Naar de ethische filosofie van Aristoteles, die leert dat een deugd in het midden ligt tussen twee ondeugden.

The Golden Middle Way
The image shows two figures, one on each side with space in between for discussion to arrive at a happy medium. The right middle that avoids both extremes. After the ethical philosophy of Aristotle, who teaches that a virtue lies in the middle between two vices.

Categories: , , , Tags: ,