Open Monumentendagen 2018

In de Franse tuin bij de Raad van State staan diverse bronzen beelden. Elf kunstwerken zijn gemaakt door Eric Claus, de kunstenaar die ook de beelden heeft gemaakt die in de portretgalerij van de Raad van State aan de Parkstraat staan.

Zaterdag en zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

Eerste paleisbewoners Willem III en Mary terug op het ‘oude nest’

Twee bronzen beelden van koning-stadhouder Willem III en koningin Mary Stuart verwelkomen sinds gisteren de bezoekers van Paleis Het Loo. De eerste bewoners van het paleis staan in het entreegebouw Huis van Oranje.

De beelden zijn gemaakt in opdracht van de Stichting Koninklijk Apeldoorn (SKA). Gisteren werden ze officieel overgedragen aan Paleis Het Loo. De onthulling van de beelden werd gedaan door Commissaris van de Koning Cornielje en burgemeester John Berends. Roelof Visser, vicevoorzitter van de SKA, is twee jaar bezig geweest om de beelden bij Het Loo te krijgen. ,,We hebben het voor elkaar gebokst. Het is een bijzonder beeld van de grondleggers. Nu staan de eerste bewoners van het Paleis naast de laatste bewoner Wilhelmina.”

Willem III en Mary Stuart hebben de basis gelegd voor het paleis in Apeldoorn. Ze kochten in 1684 het middeleeuwse jachtslot Het Loo. Het echtpaar liet er het latere paleis bouwen en legden tuinen aan.

 

‘Chique ingang’
Beeldhouwer Eric Claus uit Broek in Waterland heeft de beelden in opdracht van de SKA ontworpen. ,,Ik ben er een jaar mee bezig geweest. Ik heb gepoogd er een eigentijdse vorm van te maken. Of ik tevreden ben met het resultaat? Ik ga altijd door tot het me bevalt, maar het is een moeilijk project geweest. De moeilijkheid zat hem in dat het driedimensionaal moest worden. Dat was een worsteling. Dat de beelden de bezoekers ‘opwachten’ is vrij nieuw. Het is een heel chique ingang.” Erik Claus heeft ook gebeeldhouwde portretten van Willem van Oranje en koning Willem Alexander gemaakt, die in het gebouw van de Raad van State staan.

Hoofdconservator van Het Loo Johan de Haan vindt de beelden een prachtig eerbetoon. ,,In 1984 is de geschiedenis van Het Loo begonnen. Het is een prachtige herinnering in beeld. Willem III heeft met zijn vrouw Mary Stuart besloten het paleis te bouwen. Dat wat het echtpaar toen is begonnen wordt gekoesterd door de generaties daarna. Wat is er nou aardiger dan dat aan de bezoekers bij binnenkomst te laten zien? Bovendien vergeten mensen weleens hoe belangrijk Mary Stuart was. Zij heeft heel veel gedaan en ze was hier vaker dan haar man. Dat moet je recht doen.”

Tevens kreeg Cor Visser tijdens de bijeenkomst de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn overhandigd van John Berends. Visser was dertien jaar voorzitter van de SKA.

Margit Schulz
Bron: www.ad.nl

Reliëf Willem van Oranje met Friezen die hem niet aankijken

Op een paar meter van de plek in Leeuwarden waar Willem van Oranje in 1581 vergaderde, is dinsdag een reliëf onthuld. Met twistende Friezen.

Willem van Oranje werd in 1580 stadhouder van Friesland op verzoek van Gedeputeerde Staten. Hij reisde in april 1581 naar Leeuwarden om er allerlei bestuurlijke geschillen op te lossen.

 

Commissaris Arno Brok onthulde het beeld, dat in de inzet beter te zien is. Naast hem, wijzend, beeldhouwer Eric Claus. FOTO NIELS WESTRA

 

Geschenk
Op vrijdag 17 april 1581 riep hij een Landdag bijeen in het complex van de Grote of Jacobijnerkerk. In die kerk werd dinsdag, 437 jaar later, een bronsreliëf onthuld van beeldhouwer Eric Claus.

Het is een geschenk van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die al gedenktekens verzorgde op andere plaatsen waar Willem van Oranje actief is geweest, tot Dillenburg en Parijs aan toe.

‘Eerste en laatste bezoek dat Willem van Oranje hier bracht’
De maker heeft de vergadering van bovenaf verbeeld, met Willem van Oranje aan het hoofd van de tafel. ,,Alle Friezen zijn in het reliëf onderling aan het twisten’’, legde hij na de onthulling uit. ,,Niemand kijkt naar de prins, sommigen staan zelfs met de rug naar hem toe, op twee na. Maar het perspectief is zo dat alle lijnen naar de prins gaan.’’

 

Sweelinck
De onthulling werd omlijst met muziek van Sweelinck en een mini-symposium. Anton van der Lem, kenner van de Opstand (ook wel Tachtigjarige Oorlog), ried luisteraars aan: ,,Laat u niet van de wijs brengen door degenen die de prins als opportunist schilderen’’.

Historicus Joop W. Koopmans voegde toe dat het bezoek van de Vader des Vaderlands in 1581 ,,het eerste en laatste bezoek was dat de stadhouder hier heeft gebracht’’, omdat zijn aandacht meer op het zuiden gericht was.

Lang is hij geen Friese stadhouder geweest. Een aanslag op zijn leven in 1582 mislukte, in 1584 werd hij in Delft doodgeschoten.

 

Bron: www.lc.nl/friesland/

 

Drees maakt plaats voor 21 filosofen

Bij de Raad van State is de vitrine weer rijkelijk ingericht!
Deze keer maakt Drees plaats voor de 21 filosofen van de 20e eeuw.