Reliëf Willem van Oranje met Friezen die hem niet aankijken

Op een paar meter van de plek in Leeuwarden waar Willem van Oranje in 1581 vergaderde, is dinsdag een reliëf onthuld. Met twistende Friezen.

Willem van Oranje werd in 1580 stadhouder van Friesland op verzoek van Gedeputeerde Staten. Hij reisde in april 1581 naar Leeuwarden om er allerlei bestuurlijke geschillen op te lossen.

 

Commissaris Arno Brok onthulde het beeld, dat in de inzet beter te zien is. Naast hem, wijzend, beeldhouwer Eric Claus. FOTO NIELS WESTRA

 

Geschenk
Op vrijdag 17 april 1581 riep hij een Landdag bijeen in het complex van de Grote of Jacobijnerkerk. In die kerk werd dinsdag, 437 jaar later, een bronsreliëf onthuld van beeldhouwer Eric Claus.

Het is een geschenk van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die al gedenktekens verzorgde op andere plaatsen waar Willem van Oranje actief is geweest, tot Dillenburg en Parijs aan toe.

‘Eerste en laatste bezoek dat Willem van Oranje hier bracht’
De maker heeft de vergadering van bovenaf verbeeld, met Willem van Oranje aan het hoofd van de tafel. ,,Alle Friezen zijn in het reliëf onderling aan het twisten’’, legde hij na de onthulling uit. ,,Niemand kijkt naar de prins, sommigen staan zelfs met de rug naar hem toe, op twee na. Maar het perspectief is zo dat alle lijnen naar de prins gaan.’’

 

Sweelinck
De onthulling werd omlijst met muziek van Sweelinck en een mini-symposium. Anton van der Lem, kenner van de Opstand (ook wel Tachtigjarige Oorlog), ried luisteraars aan: ,,Laat u niet van de wijs brengen door degenen die de prins als opportunist schilderen’’.

Historicus Joop W. Koopmans voegde toe dat het bezoek van de Vader des Vaderlands in 1581 ,,het eerste en laatste bezoek was dat de stadhouder hier heeft gebracht’’, omdat zijn aandacht meer op het zuiden gericht was.

Lang is hij geen Friese stadhouder geweest. Een aanslag op zijn leven in 1582 mislukte, in 1584 werd hij in Delft doodgeschoten.

 

Bron: www.lc.nl/friesland/

 

Drees maakt plaats voor 21 filosofen

Bij de Raad van State is de vitrine weer rijkelijk ingericht!
Deze keer maakt Drees plaats voor de 21 filosofen van de 20e eeuw.

 

 

Ere-expositie Eric Claus krijgt koninklijke opening

De Schiphorst – Hij heeft wel wat met leeuwen, verklaarde de nieuwbakken Ridder in de Nederlandse Leeuw Eric Claus zaterdagmiddag na de uitreiking van de onderscheiding in de Tuinzaal van De Havixhorst.

De plechtigheid was het hoogtepunt van de opening van de nieuwe zomerexpositie van het Beeldenpark De Havixhorst, Komedie en Illusie, Eric Claus 80. De gerenommeerde beeldhouwer herinnerde zich een verslag van een expositie van de Haarlemse Schilderschool waaraan hij 10-jarig jochie had meegedaan. De laatste zin van de recensie werd aan de jonge Eric Claus gewijd: hij had een beeld gemaakt als een sluipende leeuw. Die mocht in de vensterbank van de expositieruimte staan.

En nu zeventig jaar later staat hij lichtelijk onwennig over zoveel aandacht een beetje als een leeuw en als een ridder. Als beeldhouwer maakte hij in zijn atelier de ene na de andere ridder, met een mateloze werkkracht. In twaalf gemeenten in ons land staat een ridder in de openbare ruimte. Lange tijd voelde hij zich niet als een ridder, bekende hij. Hij werd voortgedreven door angst, als een buitenbeentje binnen de gemeenschap. Talloze prijzen en exposities verder heeft Eric Claus naam gemaakt. Hij heeft een bijzondere plaats veroverd in de werelden van de monumentale sculptuur en van de penningkunst. Zijn beelden en sculpturen staan in steden en dorpen door het hele land en getuigen van het ambachtelijk meesterschap waarmee Eric Claus de speelse, trefzekere vormen van zijn bronzen beelden tot leven roept met een grote rijkdom aan ideeën, aldus de burgemeester van Waterland die de koninklijke onderscheiding uitreikte. Hij maakt ook penningen, tekeningen waaronder spotprenten en schilderijen. Werk van hem staat ook innhetbbuitenlqnd, zoals in de Verenigde Staten en in Denemarken.

Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de portretgalerij van de Raad van State. Hij vervaardigde van de Oranjevorsten de portretten van Willem van Oranje en koning Willem-Alexander en een dubbelportret van de koning en koningin Maxima.

Eric Claus is ook de maker van de bekendste Nederlandse toneelprijzen die ooit zijn bedacht door oud-directeur van Schouwburg Ogterop Frans van der Veen. De huidige directeur Wybrich Kaastra mocht als eerste geschenk in het jubileumjaar – Ogterop bestaat 150 jaar – een vitrine in ontvangst nemen met de originele Toneelprijzen waaronder de Louis d’Or, de Theo d’Or, Arlecchino en Columbina voor de beste bijrollen.

Volgens Luzette Wagenaar-Kroon, burgemeester van Waterland, vormen de Pelgrimsdeuren in de Onze Lieve Vrouwe Toren / Lange Jan van Amersfoort een hoogtepunt in zijn gehele oeuvre, dankzij de combinatie van vindingrijkheid, innovatie en ambachtelijk vakmanschap. Ze zijn een meesterstuk van Nederlandse beeldhouwkunst.

In een korte feestrede eerde prof. Dr. Coen Tamse het werk van Eric Claus. Tamse, voorzitter van de Prins Willem De Eerste Herinneringsstichting, nam het initiatief voor de aanvraag van de onderscheiding voor Eric Claus. De kunstenaar had  eerder al eens laten weten geen prijs te stellen op een lintje. Dit keer wilde hij de plechtigheden met enige ironie wel lijdzaam ondergaan. Zijn vrouw Heleen Levano van wie in de Oranjerie portretten worden geëxposeerd, deelde bescheiden in de feestvreugde.

In de voortuin werd de opening van de expositie feestelijk omlijst met danseressen van Scala die een andere Eric, Satie, tot leven brachten, en een hoge vocale rol voor sopraan Brigitte van Hagen. Het grote gezelschap verspreidde zich over het Beeldenpark om nader kennis te maken met Eric Claus, in levende lijve, maar vooral met de beeldhouwer. Bron: meppelercourant.nl

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Beeldhouwer en medailleur Eric Claus uit Broek in Waterland krijgt een hoge Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Claus kon de onderscheiding niet opgespeld krijgen tijdens de jaarlijkse lintjesregen die woensdag plaatsvond. Hij krijgt het lintje op een later moment.

Claus (80) wordt beschouwd als een belangrijk vertegenwoordiger van de hedendaagse klassieke beeldhouwkunst. Hij werd nationaal bekend met beelden van onder meer Beatrix, Willem Drees, Simon Wiesenthal en Johan Cruijff. Zijn oeuvre omvat honderden grote en kleinere sculpturen, penningen, schilderijen en tekeningen.

 

Noord Hollandsdagblad

Staatskunst?

Het werk van de schilder Piet Mondriaan ervaar ik als koel en meetbaar. Ver weg van het menselijk lichaam. Het is wonderlijk dat dit werk na 100 jaar in Nederland zoveel verering krijgt en voor culturele verlamming zorgt.
De schilderijen zijn als tralies waar de hele vrije kunst achter is opgesloten. Vóór deze tralies werken de subsidieslaven begeleid door de dames en heren, curatoren en kunstambtenaren. Hoelang moet deze culturele gevangenis nog duren, wie laat ze vrij?
In Europa zijn we allang uitgeschakeld. Het handelen van het Mondriaan Fonds heeft overal voor verkramping gezorgd. Alles wordt in geld vertaald, schilderijen gaan voor miljoenen van de hand. Kunst heeft niets met geld te maken en het kan zich overal ontplooien, dat kost niets.

 

WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS (12/12) – Vernieuwde Engelse drop in de Hollandse kleuren rood, blauw en geel. Productie onder streng toezicht van het Mondriaan Fonds.

 

LEEUWENKOOI (11/12) – Het Mondriaan Fonds presenteert de geheel vernieuwde leeuwenkooi. De tradionele rood-wit-blauwe Mondriaan-vlag voor Hollands glorie. Dit project is tot stand gekomen door het opdrachtgeverschap en de drie curatoren.

 

HET M-VIRUS (10/12) – Massale inenting tegen het M-virus, ook wel Mondriaan Fonds genoemd. Tegen opkomende rechtlijnigheid.

 

HARKEN (9/12) – Nieuw gereedschap voor het opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds. Zeer grote hark om het laatste restje geld uit de vrije beeldende kunst te halen. Uitgevoerd door de drie curatoren; rood, geel en blauw.

 

GIJZELING (8/12) – De gijzeling van de Nederlandse kunst, die wordt vastgehouden aan een hondenriem. De curator zegt hoe hij het moet verwoorden om subsidie te krijgen om het inhoudelijk en vernieuwend te laten lijken.

 

SPREEKUUR (7/12) – Spreekuur van het Mondriaan Fonds, om kunstenaars te helpen subsidie aan te vragen en in te vullen, begeleid door twee curatoren of leden van het opdrachtgeverschap.

 

DE DUIM (6/12) – Het zichzelf benoemde deskundig geachte Mondriaan Fonds, oordeelt over kunst in alle vrijheid gemaakt, met meestal een negatief oordeel.

 

MONDRIAANS MARIONETTEN THEATER (5/12) – Eerste bedrijf begint met het slavenkoor. Titelsong ‘Wij hebben alle touwtjes in handen’. Het gezelschap is te lamlendig om te spelen, maar de curatoren nemen het over om er toch een groot succes van te maken. #spotprent

 

ONDERGRONDS (4/12) – Nu het Mondriaan Fonds Fonds een staatsmonopolie heeft op de Nederlandse kunst, gaat de vrije kunst ondergronds verder.

 

De vijf goocheltrucs van de cultuurambtenaren

De vijf goocheltrucs van de cultuurambtenaren.

  1. De schilderkunst afschaffen en als ouderwets bestempelen, en na jaren weer promoten.
  2. De beeldhouwers materialen, brons, hout en steen afschaffen en moderne materialen, polyester, rubber, textiel, ijzer en aarde als de nieuwe materialen voor schrijven. Na jaren gingen de zogenaamde topkunstenaars weer hollend naar de bronsgieterijen. Over hypocrisie gesproken!
  3. De figuratieve kunst met groot tam tam afschaffen en jaren later als bij toverslag de nieuwe figuratie uitvinden. Maar dan wel als je kon aantonen niet te kunnen tekenen.
  4. De curatoren, als kunstzinnige begeleiders van het Mondriaan Fonds, hebben zichzelf als topkunstenaars gegoocheld.
  5. De belangrijkste goocheltruc is van de vrije kunsten in Nederland staatskunst maken, met als gevolg de bekende subsidieslaven.

 

Zelfkroning (3/12) – Het zichzelf kronende Mondriaan Fonds wordt begeleid door twee kunstambtenaren.

 

Protest-penning – Dertig jaar onvrije kunst in Nederland onder streng toezicht van het Mondriaan Fonds. Uitgevoerd in goud en zilver, leverbaar op bestelling. Diameter 85 mm.

 

Vluchtschrift 2017, mondriaan fonds, Eric Claus

Vluchtschrift 2017  (1 en 2 / 12): Het Mondriaan Fonds heeft met haar opdrachtgeverschap de Nederlandse kunstenaar van zijn vrijheid beroofd en in de gevangenis gezet. Wie stopt deze waanzin.