Eerste paleisbewoners Willem III en Mary terug op het ‘oude nest’

Twee bronzen beelden van koning-stadhouder Willem III en koningin Mary Stuart verwelkomen sinds gisteren de bezoekers van Paleis Het Loo. De eerste bewoners van het paleis staan in het entreegebouw Huis van Oranje.

De beelden zijn gemaakt in opdracht van de Stichting Koninklijk Apeldoorn (SKA). Gisteren werden ze officieel overgedragen aan Paleis Het Loo. De onthulling van de beelden werd gedaan door Commissaris van de Koning Cornielje en burgemeester John Berends. Roelof Visser, vicevoorzitter van de SKA, is twee jaar bezig geweest om de beelden bij Het Loo te krijgen. ,,We hebben het voor elkaar gebokst. Het is een bijzonder beeld van de grondleggers. Nu staan de eerste bewoners van het Paleis naast de laatste bewoner Wilhelmina.”

Willem III en Mary Stuart hebben de basis gelegd voor het paleis in Apeldoorn. Ze kochten in 1684 het middeleeuwse jachtslot Het Loo. Het echtpaar liet er het latere paleis bouwen en legden tuinen aan.

 

‘Chique ingang’
Beeldhouwer Eric Claus uit Broek in Waterland heeft de beelden in opdracht van de SKA ontworpen. ,,Ik ben er een jaar mee bezig geweest. Ik heb gepoogd er een eigentijdse vorm van te maken. Of ik tevreden ben met het resultaat? Ik ga altijd door tot het me bevalt, maar het is een moeilijk project geweest. De moeilijkheid zat hem in dat het driedimensionaal moest worden. Dat was een worsteling. Dat de beelden de bezoekers ‘opwachten’ is vrij nieuw. Het is een heel chique ingang.” Erik Claus heeft ook gebeeldhouwde portretten van Willem van Oranje en koning Willem Alexander gemaakt, die in het gebouw van de Raad van State staan.

Hoofdconservator van Het Loo Johan de Haan vindt de beelden een prachtig eerbetoon. ,,In 1984 is de geschiedenis van Het Loo begonnen. Het is een prachtige herinnering in beeld. Willem III heeft met zijn vrouw Mary Stuart besloten het paleis te bouwen. Dat wat het echtpaar toen is begonnen wordt gekoesterd door de generaties daarna. Wat is er nou aardiger dan dat aan de bezoekers bij binnenkomst te laten zien? Bovendien vergeten mensen weleens hoe belangrijk Mary Stuart was. Zij heeft heel veel gedaan en ze was hier vaker dan haar man. Dat moet je recht doen.”

Tevens kreeg Cor Visser tijdens de bijeenkomst de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn overhandigd van John Berends. Visser was dertien jaar voorzitter van de SKA.

Margit Schulz
Bron: www.ad.nl

Reliëf Willem van Oranje met Friezen die hem niet aankijken

Op een paar meter van de plek in Leeuwarden waar Willem van Oranje in 1581 vergaderde, is dinsdag een reliëf onthuld. Met twistende Friezen.

Willem van Oranje werd in 1580 stadhouder van Friesland op verzoek van Gedeputeerde Staten. Hij reisde in april 1581 naar Leeuwarden om er allerlei bestuurlijke geschillen op te lossen.

 

Commissaris Arno Brok onthulde het beeld, dat in de inzet beter te zien is. Naast hem, wijzend, beeldhouwer Eric Claus. FOTO NIELS WESTRA

 

Geschenk
Op vrijdag 17 april 1581 riep hij een Landdag bijeen in het complex van de Grote of Jacobijnerkerk. In die kerk werd dinsdag, 437 jaar later, een bronsreliëf onthuld van beeldhouwer Eric Claus.

Het is een geschenk van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die al gedenktekens verzorgde op andere plaatsen waar Willem van Oranje actief is geweest, tot Dillenburg en Parijs aan toe.

‘Eerste en laatste bezoek dat Willem van Oranje hier bracht’
De maker heeft de vergadering van bovenaf verbeeld, met Willem van Oranje aan het hoofd van de tafel. ,,Alle Friezen zijn in het reliëf onderling aan het twisten’’, legde hij na de onthulling uit. ,,Niemand kijkt naar de prins, sommigen staan zelfs met de rug naar hem toe, op twee na. Maar het perspectief is zo dat alle lijnen naar de prins gaan.’’

 

Sweelinck
De onthulling werd omlijst met muziek van Sweelinck en een mini-symposium. Anton van der Lem, kenner van de Opstand (ook wel Tachtigjarige Oorlog), ried luisteraars aan: ,,Laat u niet van de wijs brengen door degenen die de prins als opportunist schilderen’’.

Historicus Joop W. Koopmans voegde toe dat het bezoek van de Vader des Vaderlands in 1581 ,,het eerste en laatste bezoek was dat de stadhouder hier heeft gebracht’’, omdat zijn aandacht meer op het zuiden gericht was.

Lang is hij geen Friese stadhouder geweest. Een aanslag op zijn leven in 1582 mislukte, in 1584 werd hij in Delft doodgeschoten.

 

Bron: www.lc.nl/friesland/

 

Drees maakt plaats voor 21 filosofen

Bij de Raad van State is de vitrine weer rijkelijk ingericht!
Deze keer maakt Drees plaats voor de 21 filosofen van de 20e eeuw.

 

 

Ere-expositie Eric Claus krijgt koninklijke opening

De Schiphorst – Hij heeft wel wat met leeuwen, verklaarde de nieuwbakken Ridder in de Nederlandse Leeuw Eric Claus zaterdagmiddag na de uitreiking van de onderscheiding in de Tuinzaal van De Havixhorst.

De plechtigheid was het hoogtepunt van de opening van de nieuwe zomerexpositie van het Beeldenpark De Havixhorst, Komedie en Illusie, Eric Claus 80. De gerenommeerde beeldhouwer herinnerde zich een verslag van een expositie van de Haarlemse Schilderschool waaraan hij 10-jarig jochie had meegedaan. De laatste zin van de recensie werd aan de jonge Eric Claus gewijd: hij had een beeld gemaakt als een sluipende leeuw. Die mocht in de vensterbank van de expositieruimte staan.

En nu zeventig jaar later staat hij lichtelijk onwennig over zoveel aandacht een beetje als een leeuw en als een ridder. Als beeldhouwer maakte hij in zijn atelier de ene na de andere ridder, met een mateloze werkkracht. In twaalf gemeenten in ons land staat een ridder in de openbare ruimte. Lange tijd voelde hij zich niet als een ridder, bekende hij. Hij werd voortgedreven door angst, als een buitenbeentje binnen de gemeenschap. Talloze prijzen en exposities verder heeft Eric Claus naam gemaakt. Hij heeft een bijzondere plaats veroverd in de werelden van de monumentale sculptuur en van de penningkunst. Zijn beelden en sculpturen staan in steden en dorpen door het hele land en getuigen van het ambachtelijk meesterschap waarmee Eric Claus de speelse, trefzekere vormen van zijn bronzen beelden tot leven roept met een grote rijkdom aan ideeën, aldus de burgemeester van Waterland die de koninklijke onderscheiding uitreikte. Hij maakt ook penningen, tekeningen waaronder spotprenten en schilderijen. Werk van hem staat ook innhetbbuitenlqnd, zoals in de Verenigde Staten en in Denemarken.

Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de portretgalerij van de Raad van State. Hij vervaardigde van de Oranjevorsten de portretten van Willem van Oranje en koning Willem-Alexander en een dubbelportret van de koning en koningin Maxima.

Eric Claus is ook de maker van de bekendste Nederlandse toneelprijzen die ooit zijn bedacht door oud-directeur van Schouwburg Ogterop Frans van der Veen. De huidige directeur Wybrich Kaastra mocht als eerste geschenk in het jubileumjaar – Ogterop bestaat 150 jaar – een vitrine in ontvangst nemen met de originele Toneelprijzen waaronder de Louis d’Or, de Theo d’Or, Arlecchino en Columbina voor de beste bijrollen.

Volgens Luzette Wagenaar-Kroon, burgemeester van Waterland, vormen de Pelgrimsdeuren in de Onze Lieve Vrouwe Toren / Lange Jan van Amersfoort een hoogtepunt in zijn gehele oeuvre, dankzij de combinatie van vindingrijkheid, innovatie en ambachtelijk vakmanschap. Ze zijn een meesterstuk van Nederlandse beeldhouwkunst.

In een korte feestrede eerde prof. Dr. Coen Tamse het werk van Eric Claus. Tamse, voorzitter van de Prins Willem De Eerste Herinneringsstichting, nam het initiatief voor de aanvraag van de onderscheiding voor Eric Claus. De kunstenaar had  eerder al eens laten weten geen prijs te stellen op een lintje. Dit keer wilde hij de plechtigheden met enige ironie wel lijdzaam ondergaan. Zijn vrouw Heleen Levano van wie in de Oranjerie portretten worden geëxposeerd, deelde bescheiden in de feestvreugde.

In de voortuin werd de opening van de expositie feestelijk omlijst met danseressen van Scala die een andere Eric, Satie, tot leven brachten, en een hoge vocale rol voor sopraan Brigitte van Hagen. Het grote gezelschap verspreidde zich over het Beeldenpark om nader kennis te maken met Eric Claus, in levende lijve, maar vooral met de beeldhouwer. Bron: meppelercourant.nl

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Beeldhouwer en medailleur Eric Claus uit Broek in Waterland krijgt een hoge Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Claus kon de onderscheiding niet opgespeld krijgen tijdens de jaarlijkse lintjesregen die woensdag plaatsvond. Hij krijgt het lintje op een later moment.

Claus (80) wordt beschouwd als een belangrijk vertegenwoordiger van de hedendaagse klassieke beeldhouwkunst. Hij werd nationaal bekend met beelden van onder meer Beatrix, Willem Drees, Simon Wiesenthal en Johan Cruijff. Zijn oeuvre omvat honderden grote en kleinere sculpturen, penningen, schilderijen en tekeningen.

 

Noord Hollandsdagblad